FANGSTKURS

Jeg kommer gjerne og holder fangstkurs for større eller mindre grupper. Kursene er lagt opp slik at den enkelte er mest mulig aktiv selv, og ikke kun blir en passiv mottager av kunnskap.

Erfaringen tilsier at de fleste har størst utbytte om de selv er aktivt med hele veien.

Kursets lengde kan naturligvis tilpasses de det er ment å nå, men jeg vil ikke anbefale at man beregner mindre en 5 timer for en dyreart. Det å skulle lære "alt" om fangst av de nedenfor nevnte dyrearter i løpet av en kveld er ingen god løsning sett med mine øyne. Alt blir overfladisk og stressende for alle parter, og utbyttet blir heller lite. Det mest fornuftige sett med både kurselevs og kursholders øyne er weekend kurs med start på fredag f.eks kl 18.00 hvor en tar for seg den teoretiske delen innendørs, og så går ut på lørdag og tar den praktiske delen.Kurset avsluttes senest kl 18.00 samme dag. Spisepauser og eventuell transport til/fra det stedet hvor den praktiske delen foregår er inkludert i denne tiden. Det er naturligvis også mulig å ha fangstkurs som strekker seg fra fredag kl 18.00 til søndag kl 16.00.

Hvilke dyr lærer elevene å fange ?

Jeg tar kun for meg: Mink, rev, røyskatt, mår, grevling og bever.

Hvordan er et kurs bygget opp ?

Kurset er i grove trekk bygget opp etter denne inndelingen:

1. Lover og regler.
2. De enkelte dyrs biologi.
3. Aktuelle fangstredskaper for de enkelte dyrene.
4. Forberedelser som må gjøres før fangsten tar til.
5. Hvor skal fellene plasseres i terrenget ? (Kursets viktigste del !!!)
6. Riktig forståelse og bruk av luktestoffer, og åter.
7 Konstruksjon av mange forskjellige set for de aktuelle dyreartene.
8. Behandling av fanget vilt fra det sitter i fella til det er klart for salg/bruk.
9. Diverse.
10 Evaluering. (elever som ønsker utdyping/repetisjon får anledning til det)

Skulle du ønske ytterligere detaljer, så ta kontakt.

Vennlig hilsen
Ole-Jacob Hansen

FANGSTUTSTYR
Snøhvitveien 16, 3042 Drammen
Tlf: 32 81 21 77
Fax: 32 81 23 91
e-mail: olejhans@online.no